Användarföreningen Raindance

Kontakt

Styrelsen

Ordförande
Karin Helmrich, Arboga Kommun

Kassör
Sten Odelberg Region Skåne, Medicon Village, 223 81 LUND. Tel 046-27 52757

Ledamot
Nadja Lindqvist, Region Stockholm

Ledamot
My Sköld, Söderhamns kommun

Ledamot
Camilla Jacobsson, Lunds kommun

Ledamot
Helena Bergström, Järfälla Kommun

Ledamot
Sara Hasselgren, Malmö Stad

Ledamot
Jimmy Tjäder, Kriminalvården