Användarföreningen Raindance

Kontakt

Styrelsen

Kontakta styrelsen på e-postadressen info@raindanceanv.se

Ordförande
Tobias Axandersson, Region Kronoberg

Kassör
Nadja Lindqvist, Region Stockholm

Ledamot
Anna Blayney, Vara kommun

Ledamot
Viktor Blidnert Region Skåne

Ledamot
Lasse Wikström, Region Stockholm

Ledamot
Annica B Nilsson, Värnamo kommun

Ledamot
Peter Flyckt, Lunds kommun

Ledamot
Peter Andersson, Katrineholms kommun