Användarföreningen Raindance

entrepreneur-1340649osmal.jpg

Användarföreningen Raindance

Som nytillkommen användare av ekonomisystemet Raindance har Ni kanske intresse av att få del av det stora nätverk av användare som Användarföreningen Raindance utgör idag. Nedan sker en kort presentation av föreningen. Vill ni ha ytterligare information är Ni välkomna att höra av Er till någon av ledamöterna i styrelsen.

Föreningens syfte

Användarföreningen är en intresseförening bildad av kunder och användare av CGI:s system Raindance. Syftet med föreningen är att ta till vara medlemmarnas intressen vad avser utvecklingen av Raindance och att medverka till ett aktivt erfarenhetsutbyte mellan medlemsföretagen.

Påverkan och kontakter

Påverkan uppnås bl.a. genom enkäter och användarmöten för att fånga upp medlemsföretagens synpunkter, önskemål och krav på funktioner och utveckling av Raindance. Framkomna synpunkter, krav m m bearbetas av styrelsen och eventuella arbetsgrupper av intresserade och förmedlas till ansvariga inom CGI.

Föreningens hemsidor är föreningens interna informations- och kommunikationskanal med "Senaste nytt" från föreningens medlemmar och styrelse. Adressen till hemsidorna är http://www.raindanceanv.se.

Fristående

Föreningen bildades vid WM-datas (CGI) nordiska användarmöte i Helsingfors 1993-10-04. Föreningen är fristående från CGI men erhåller hjälp med att administrera fakturering samt in- och utbetalningar.

office-2009693-1000px.jpg

Medlemskap

Föreningens arbete finansieras genom en årlig medlemsavgift som för närvarande uppgår till 1 000 SEK exkl moms per medlemsföretag.

Hur blir jag medlem i föreningen?

Anmäl Er via länken nedan.

Med vänlig hälsning

Tobias Axandersson
Ordförande,
Användarföreningen Raindance

Medlemsansökan organisation

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in